تمایل دارید به همکاری؟

از تمام علاقه مندان به عکاسی، فیلمبرداری و تدوین برای همکاری دعوت به عمل می آید. با آغوش باز از آماتورها حمایت میکنیم. از طریق برگزاری آموزش رایگان استعدادهای نهفته را بیدار و پیدا خواهیم کرد تا با بیشترین سرعت در دفترتهران و یا سایر شهرها جذب بازارکار شوند. با توجه به سطح دانش تخصصی شما و همچنین پیشرفت های موثر در مدت زمان آموزش، کارآموزی و کارورزی (حتی با حقوق) پذیرفته میشود.

سبد خرید شما

سبد خرید خالی است زیرا هنوز خرید نکرده اید

یک فروشگاه معتبر همیشه پاسخگوست. دفتر تهران:02177832910 روابط عمومی: 09332929013 | 09386456088 info@photol.ir اینستاگرام
Toggle Bar